SVAR: Det hela handlar om två olika rättigheter som en förälder har. En förälder kan förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel för att vara hemma med barn som inte fyllt åtta år alternativt inte avslutat sitt första skolår. För detta utges inte föräldrapenning. En förälder har också rätt till ledighet för vård av barn som inte fyllt 12 år när barnet är sjukt, exempelvis. För den ledigheten utges tillfällig föräldrapenning.