Kevin Thompson

Sedan några sjukhus privatiserades år 2004 har det inte varit några löneökningar. Det kan röra sig om fem till tio år. Det finns exempel på sjuksköterskor som arbetat nära 40 år och bara tjänar motsvarande 17 000 kronor, lägre än en svensk undersköterska.

Capio tog över i mars förra året och är ett av de första vårdföretagen som har infört ett europeiskt företagsråd, EWC. Syftet är att ge anställda insyn och kunna påverka verksamheten.
När företagsrådet hade möte i Sverige i slutet av förra året träffade KA Gertrude Weinert, som representerar det tyska Ver.di. Hälften av de anställda på hennes arbetsplats är med i facket. Hon hade stora förhoppningar på den centrala ledningen i Sverige och var imponerad av samarbetet mellan arbetsgivare och fackföreningar i Sveirge.
På mötena i EWC har hon märkt att samtalen präglas av att parterna är hövliga och lyssnar på varandra. Capio finns på 13 orter i Tyskland.
– Vårt mål är ett gemensamt kollektivavtal för alla Capios sjukhus år 2010, sade hon.

Kevin Thompson, Kommunals facklige representant, ingår i EWC som anställd på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
– Vi driver hårt att man måste ha kollektivavtal i alla länder och man ska självklart inte ska ha lönestopp, säger han .
Affärsområdeschef Klaus Wöhrle för Capio i Tyskland bekräftar senare att de kliniker som har haft hög inkomststruktur sedan tidigare inom sköterskeyrkena har fryst lönerna. Men han säger att andra kliniker har genomfört löneökningar enligt avtal. Det finns också individuella löner men då är inte facket involverat.
På sjukhus där det finns kollektivavtal får även de som har nått högst på lönetrappan några procents löneökningar vart eller vartannat år.

Han tror att det
är svårt med gemensamt kollektivavtal inom Capio i hela Tyskland, därför att lönesystemen är så olika att med avtal skulle det bli både vinnare och förlorare.
Capiokoncernens vd Gunnar Nemeth vill inte uttala sig om de tyska lönerna men säger till KA:
– Vi är vana i Sverige att sam-arbeta med de fackliga företräd-arna, något jag vill ska genomsyra Capio. Genom EWC finns numera en direkt länk till de anställda i de olika länderna.

Capio i Europa

Capio bedriver sjukvård i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Spanien och Portugal.
Huvudkontoret finns i Göteborg.
Antalet anställda är 14 500.
Capio har haft ett Europeiskt Företagsråd, European Works Council, sedan år 2006.
I rådet ingår fackliga representanter från Sverige, Frankrike, Tyskland och Spanien.