Den nuvarande regeringen ställde sig kritisk till de arbetsmarknadsåtgärder som den socialdemokratiska regeringen initierade under sitt regeringsinnehav. De bidrog till att skapa bidragsberoende och ansvarslösa medborg-are, sades det.Regeringen har nu själv sjösatt åtgärder som helt bygger på bidrag. Fas 3, som är det senaste i floran, bygger på att den arbetslöse sysselsätts och inte att den arbetslöse får ett arbete.Sysselsättningen sägs vara kvalitetshöjande med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras. Det skulle inte bli några undanträngningseffekter av reguljära jobb. 
I elfte timmen har nu regeringen kommit fram till att de arbetsuppgifter som den ordinarie personalen inte hinner med också ska ingå. Så – i stället för att anställa tillräckligt med personal kan nu arbetsgivaren ta in arbetslösa med bidrag att sköta den ordinarie personalens arbete. Därför accepterar inte Kommunal placeringar som bygger på arbetsuppgifter som ”inte blir gjorda eller hinns med” eller får andra undanträngningseffekter för våra medlemmar.Den sysselsatte får som ersättning aktivitetsstöd om han/hon är berättigad till det eller försörjningsstöd (socialbidrag) om a-kassedagarna är slut.
Kommunal ställer sig positiv till åtgärder som leder till reguljära anställningar med löner enligt kollektivavtal. Kommunal förespråkar vuxenutbildning/arbets­marknadsutbildning, utbildningsvikariat, det vill säga åtgärder som ger den enskilde möjlighet att gå vidare i arbetslivet både kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt.För att kommunerna/landstingen ska kunna behålla och till och med nyanställa personal behöver de få tillräckligt med långsiktiga medel. Personalen behövs! Men – de ska ha reguljära arbeten och anständiga löner – inte bidrag!

Lars Friman, ombudsman Kommunal Skåne