SVAR: Är du fortfarande inne i en pågående ersättningsperiod får du fortsätta på den perioden och har du barn under 18 år dag 300 i perioden får du en förlängning med 150 dagar. För att få en ny ersättningsperiod krävs att du klarar ett nytt arbetsvillkor. Under en 12-månadersperiod ska du då antingen ha arbetat minst sex månader och var och en av dessa sex månader måste innehålla minst 80 timmars arbete. Eller så måste du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader, där varje månad ska innehålla minst 50 timmars arbete. Om du inte klarar villkor-en för en ny ersättningsperiod kommer du av Arbetsförmed-lingen att erbjudas en plats i Jobb- och utvecklingsgarantin. 75-dagarsregeln gäller när du arbetar och får ersättning under samma vecka. Det innebär att endast 75 ersättningsdagar kan utnyttjas till ersättning jämsides med arbete.