Illustration av Magnus Bard.– Privata vårdbolag gör miljardvinster som de plockar ut i skatteparadis.  
– Allt fler, särskilt unga, är beroende av socialbidrag på grund av arbetslösheten och försämringen av a-kassan.
– Friskolevansinnet med deras betygsfusk drabbar unga utanför storstadsområdena som slås ut från attraktiva högskoleutbildningar av friskoleelever med mvg i allt.
– Arbetsgivarna kräver noll kronor i garanterade lönelyft och finansminister Anders Borg (M) förklarar i interna möten hur regeringen vill pressa ned de lägsta lönerna genom att  jobbskatteavdraget  ”förbättrar lönebildningen, förstärker outsider och sänker reservationslönen”, dvs den lägsta lön man kan tänka sig att jobba för.

Eftersom de drabbade ofta tillhör arbetarklassen väcker såna här nyheter föga indignation. För liberala opinionsbildare, borgerliga partier (utom M) och arbetsgivarna finns i stället lösningen: försämra las, Lagen om anställningsskydd, så kommer pärleporten att öppnas, frihetens klockor att klämta och alla unga få jobb!

I senaste Ekonomiskt Debatt (5/2009) smulas dessa argument mot las sönder av forskaren och docenten i nationalekonomi Peter Skogman Thoursie, verksam vid IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning.  Han har tittat på turordningsreglerna, lagens kärna, och vad ”sist in först ut” haft för effekt för företag med högst tio anställda, som kan undanta två personer från denna regel. (Krav på att fyra ska undantas har framförts av FP.)
Han konstaterar: Möjligheten att undanta två personer har givit få mätbara resultat. Enda effekten är en liten tendens till ökade avgångar för 55-64-åringar.
Inget tyder på att företag med tio anställda blir mer benägna att anställa eller säga upp yngre jämfört med företag med elva anställda. Inget tyder på att företag undviker att växa – eller vill krympa för att få ta del av undantagsreglerna. Las innehåller redan allt arbetsgivarna behöver för att kunna behålla de anställda de vill. Las ger arbetsgivaren stor flexibilitet att behålla nyckelpersoner så att varken undantagsregeln eller ”sist in, först ut” i praktiken spelar någon roll.

Lagen om anställningsskydd är med andra ord varken himmel eller helvete, utan ett ramverk för vad som gäller om fack och arbetsgivare inte kommer överens. Undantagsregeln har inte gjort skillnad och borde därmed kunna avskaffas om S och V får med sig MP på detta inför nästa val.