SVAR: Normalt kan man inte bli förflyttad efter en föräldraledighet. Du har din placering kvar på stället du var på när du påbörjade ledigheten.Men. Vid verksamhetsförändringar kan även den som är föräldraledig bli placerad någon annanstans vid återkomsten till jobbet. Det måste dock finnas skäl för detta. Arbetsgivaren kan alltså inte bara flytta på personal utan skäl och utan att först ha förhandlat.