Andra vårdbolag har sänkt lönerna. ”Det har inte Capio”, säger Diane Krischt.

Att det svenskbaserade Capio tog över i mars förra året har inte förändrat så mycket för dem som finns på golvet, däremot för cheferna, säger Diane Krischt.
De anställda fick behålla sina tidigare villkor.
– Som chef upplever jag att det finns en tydligare styrning och mer kontroll på ekonomin.
Hon tycker att det är tryggt att tillhöra en så stor koncern som Capio.
– Det finns andra vårdbolag som sänkt lönerna och minskat personal. Det har vi inte upplevt med Capio.

Hon bekräftar att det pågår en diskussion om missnöjet med de långa arbetspassen på elva timmar på sjukhuset och hur man kan förändra detta, men erkänner att ekonomiskt är det en fördel för företaget att lägga scheman på det sättet.
Hon tycker att facket är svagt, svagare än inom industrin.
– Arbetsförhållanden är tuffa och lönen är medelmåttig för de som sköter omvårdnaden. Unga vill inte längre ha jobben och vi har svårt att fylla våra utbildningsplatser. Undersköterskor har inte särskilt hög status, inte heller sjuksköterskor.
Hon tror att enda möjligheten att få personal i framtiden är att förbättra arbetsförhållanden för dem.