När sorg drabbar förvandlas världen
man hör inte, ser inte, kan inte sova.
Ljuden från naturen,
blommorna i närheten,
det man vanligen gläds åt
försvinner i ett dis.
Allt man ser är det som orsakat sorgen
en livskamrat som inte längre finns.
Man måste lyssna, se, sova
så man orkar låta livet gå vidare
försöka ta in omgivningen
värna om vännerna som tröstar
leva en dag i taget …
Så småningom kommer nog solen tillbaka.