Jag vill hålla sommaren kvar
och minnas hur skönt allting var
när jag kunde vandra med bara ben
och känna värmen från solens sken
när dagen aldrig ville bli natt
den tiden blev till en dyrbar skatt
som jag vill gömma i minnenas vrå
och sedan varsamt lägga locket därpå

Jag vill vårda de minnen jag har
så de länge lever kvar
när morgondagen så åter gryr
gårdagen ej uti glömska då flyr
allt som har härjats av tidens tand
finns ändock kvar uti minnenas land
de minnen som jag på bär
har format mig till den jag är