Nästa år tror Borg på en liten BNP-tillväxt på 0,6 procent. Inte mycket men dock en tillväxt efter årets ras på 5,2 procent. Kommunerna och landstingens verksamheter tror han 2010 växer med 0,5 procent.
Följande år 2011 och 2012 räknar han med att svensk ekonomi tar fart ordentligt med tillväxt på hela 3,1 respektive 3,8 procent.
Det är ökad privat konsumtion och investeringar som i Borgs värld ska dra upp Sverige ur krisen.

Kommunerna och landstingen, som 2011 står utan det tillfälliga miljardstödet, antas krympa. Inte mycket men dock en minskning.
För 2011 tror Borg på minus 0,3 procent för kommunernas och landstingens verksamheter. Vilket kan vara i underkant om även de kommunanställda ska få några löneökningar. Borg tror nämligen att utgifterna för verksamheterna minskar med 0,3 procent och att lönerna i Sverige ökar med 1,9 procent.

Med tanke på de krav som rikspolitikerna ställer på den kommunala sektorn, som har huvudansvaret för skola, vård och omsorg, kan man fråga sig om inte politiken är motsägelsefull.
– Om man inte tror på väldigt stora möjligheter till rationaliseringar blir det svårt att upprätthålla standarden med en real minskning av verksamheterna, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Att kommunsektorn skulle krympa samtidigt som ekonomin växer realt med kanske 3 procent känns ganska långtgående. Visst är det anmärkningsvärt.
SKL:s ordförande Anders Knape (M) lovordar de extra 10 miljarderna i statsbidrag som Kommunsverige får i år. Och han har uppenbarligen förhoppningar vad gäller pengar även för 2011:
– Ett tidigt besked om statsbidragen för 2011 är önskvärt, säger han i ett uttalande.

I budgeten som Anders Borg presenterade idag minskar statsbidragen med 13 miljarder 2011 och ytterligare 2 miljarder 2012.
I budgeten fortsätter han med att bygga ut jobbskatteavdraget. Nästa år får en heltidsarbetande en inkomstskattesänkning på runt 200 kronor i månaden vilket kostar statskassan 10 miljarder.
– Att sänka skatterna för fjärde året i rad urholkar välfärdens finansiering, säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn.
– Regeringen räknar med att 60 000 välfärdsjobb försvinner och att resurserna till välfärden minskar kraftigt. Trots det sänker man skatten med lånade pengar. Det är en oansvarig prioritering.

Borg räknar med att 300 000 jobb försvinner mellan 2008 och 2011 varav 240 000 inom näringslivet. Men något ansvar för det tar han inte på sig. Tvärt om:
– De av regeringen genomförda och nu föreslagna åtgärderna bedöms bidra till 150 00 varaktigt fler sysselsatta, varav jobbavdraget bedöms stå för drygt hälften av sysselsättningsökningen, skriver Borg i budgeten för nästa år.