Avtalet ”6F – Fackförbund i samverkan” tecknades på SEKO:s kongress i Stockholm. Ambitionen är att förbunden ska bli starkare genom ett ökat samarbete.

I avtalet lovar de att bistå varandra i avtalsrörelserna. Det slås också fast att alla är lika och jämbördiga parter oavsett medlemsantal.
– Vi vill med detta samarbete aktivt vårda den svenska modellen. Kollektivavtalens roll och funktion ska stärkas, inte försvagas. Det tjänar alla på; företagen, de anställda och samhället i stort, skriver ordförandena för de sex förbunden i ett pressmeddelande.