Politikerna i Falkenberg spår att det kommer att bli viss övertalighet bland de kommunanställda, bland annat eftersom handikappomsorgen har privatiserats.
Därför går kommunen ut med ett pensionserbjudande till alla som närmar sig pensionsåldern.

Erbjudandet innebär att den som fyllt 61 år kan få minska sin arbetstid – och lön – utan att tjänstepensionen påverkas.
(Den allmänna pensionen påverkas dock negativt av den lägre lönen.)
Och om den anställda väljer så kallat förtida uttag kan han eller hon, om det finns särskilda skäl, få en pensionsförstärkning på 3 500 kr per månad, räknat på heltid.

Catharina Berghorn är ordförande i Kommunals sektion i Falkenberg, och hon konstaterar att det här kanske passar en del tjänstemän, men absolut inte Kommunals medlemmar:
– Nej. I det pensionsavtal vi har, KAP-KL, finns möjlighet för facket att komma överens om särskild avtalspension för enskilda. Vi har lyckats få en del bra uppgörelser, och det är bättre att gå den vägen.

Kommunals medlemmar arbetar ofta deltid och har inte råd att minska arbetstid och lön ytterligare. Dessutom får det konsekvenser för pensionen:
– Att göra så kallade förtida uttag av pensionen är absolut ingen lösning. Den dag man fyller 65 år ser man resultatet – och det får man leva med resten av livet.
Catharina Berghorn pekar på den avtalslösning som finns för brandmän, som kan gå i pension vid 58 år om de har jobbat i trettio år.
– Vi försöker använda den modellen i sådana här förhandlingar. Varken tjänstepensionen eller den allmänna pensionen ska påverkas negativt, säger hon.