– Men det är viktigt att ingen ska tro att det kommer ett ultimativt krav på heltid från 1 april 2010. Kravet kommer att utformas så att vi kraftfullt kan förändra förutsättningarna för att på sikt gå mot heltid, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh
Hur blir det med jämställdhetspotterna?
– Att jämställda löner är en viktig fråga är vi helt överens om. Det är inte ett besked om att vi ska jämställdhetspotter. För det är just det som vi nu diskuterar.
– Jag tror att vi kommer att hitta en annan modell som ser annorlunda ut än 2007. En modell som både de kvinnodominerade och mansdominerade förbunden orkar bära.

Visstidsanställningarna är ett tredje område.
– Vi bör städa ut ur avtalen de extremt stora möjligheterna som arbetsgivarna har att överutnyttja sig av visstidsanställda.
Det fjärde är användandet av bemanningsföretag.
 – Vi vill vi begränsa möjligheten att använda sig av sådana när det finns uppsagd personal som har återanställningsrätt. Arbetsgivaren ska i så fall först göra upp med den lokala fackliga organisationen.
Hur höga löneökningar som LO-förbunden kommer att kräva vill han inte ge besked om.

På de konferenser som LO nu har landet runt talar LO-ekonomen Mats Morin om hur LO-ekonomerna ser på saken. Följer LO deras råd hamnar kraven på någonstans mellan 2,5 och 3,5 procent. Reallöneökningarna skulle hamna på cirka hälften av det.
Konjunkturinstitutet (KI) har regeringens uppdrag att analysera löneutveckling. Där menar man att en lagom genomsnittlig ökning av arbetskraftskostnaderna 2010-2012 ligger mellan 1-2,5 procent.
Med så låga löneökningar skulle lönsamheten för företagen återställas, enligt KI.

Skulle löneökningarna bli ännu lägre skulle deflation (motsatsen till inflation) skada ekonomin, anser KI.
1-2,5 procent är en genomsnittssiffra. Enligt KI tål inte alla företag det så man har förståelse för olika höga löneökningar i olika företag.
– Finns det inte företag som kan bära löneökningskostnaderna då ska de slås ut. Det är vår gamla traditionella uppfattning och den måste vi hålla fast vid, säger LO:s Per Bardh om de lönekrav LO kommer att ställa.

Nu diskuteras inom LO nästa års avtalsrörelse. 2010 ska Kommunal och andra förbund sluta nya löneavtal liksom flera tjänstemannaförbund.
LO-förbunden har beslutat att man ska gå fram med gemensamma krav till arbetsgivarna. Den 5 oktober lägger LO-styrelsen fram ett förslag som ska behandlas av LO:s representantskap. Det senare består av representanter för förbunden.
I förslaget kommer styrelsen föreslå att den får mandat att senare besluta om hur många kronor eller procent LO-kravet blir.