Är det en vink om att SEKO vill se mer av Vänsterpartiet och Miljöpartiet inom den facklig-politiska samverkan?
– Nej, det är det inte. Vi har vårt facklig-politiska samarbete med partiet, med sossarna. Det här handlar inte om någon ny samverkan.

Varför har ni bjudit in dem?
– Vi hade en tanke att få ett panelsamtal mellan partiledarna för S, V och MP i och med att de deklarerat att de går in i en valkoalition. Det gick inte att ordna praktiskt och då tänkte vi att okej, då tar vi dem på det här viset istället. Så det handlar inte om någon omprioritering för samarbete.

Vad skulle krävas för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle vara aktuella för facklig-politiskt samarbete?
– Vi har samarbete med Socialdemokratiska arbetarpartiet. Det är fackföreningsrörelsens parti. I min värld finns inte facklig-politisk samverkan med de andra partierna. Vi kan samarbeta med dem i en specifik fråga, med Socialdemokraterna jobbar vi med hela politiken. Vi har ju ekonomiskt support till Socialdemokraterna också, som alla LO-förbund. Det tänker vi inte förändra.

Miljöpartiet har tidigare varit något av ett rött skynke inom fackföreningsrörelsen, bland annat på grund av deras uppgörelse med de borgerliga om undantag från turordningsreglerna. Har synen förändrats?
– Miljöpartiet har varit med och gjort en sådan uppgörelse. Men det är bättre att vi har dem i säcken, för då lär de inte springa och göra sådana uppgörelser med de borgerliga partierna. Valkoalitionen kan leda till att Miljöpartiet får bättre förståelse för de frågor vi arbetar för.

Vilka reaktioner har ni fått på att V och MP kommer till kongressen?
– De jag har hört från vårt förbund tycker att det är okej. Det samma gäller för kamraterna inom LO.