I sin argumentation går Bardh tillbaka till vad som hände under 1980-talet. Dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen (nu Svenskt Näringsliv) hade brutit den långa traditionen att centralt göra upp med LO om lönerna. Och det fanns därefter ingen stark samordning mellan fackförbunden i avtalsrörelsen.

Löneökningarna blev enligt Bard för höga vilket enligt honom ledde till en skenande inflation och devalveringar.
– Tar vi ut för mycket, medverkar det till en uppressad lönespiral, och då får vi direkt både höjd inflation och räntor. Det blir direkt utslagning av industri och ökad arbetslöshet, varnar han.
Med centrala avtal kan facken dämpa löneökningstakten. Det går inte med decentralisering.
– Företagen vill ju själva bestämma sina löner. Men de ser ju inte att de då kommer att få bekymmer: om jag som företagare inte betalar vad andra gör, som exempelvis höjt med 6 procent, så kommer folk att gå dit.
– Det här är ju vad arbetsgivarna behövde hjälp med när vi träffade huvudavtalet: att få en stabil lönebildning.  Man hade tidigare mer eller mindre konkurrerat ut varandra genom att bjuda över. Och det är egentligen den situationen de önskar tillbaka, säger han.
Det verkar konstigt att arbetsgivarna skulle vilja ha ett system där de skulle få betala högre löneökningar?
– Om arbetsgivarna nu säger att de inte vill att de centrala parterna träffar överenskommelser om löner då kan ju vi inte leverera arbetsfred.

Att sluta löneavtal på villkor som arbetsgivarna nu signalerat är enligt honom omöjligt.
Är det inte så att arbetsgivarna resonerar så att nu när det finns gott om arbetskraft så kan de pressa lönerna?
– Just nu ja. Under ett eller par år. Men de kommer förhoppningsvis tillbaka till ett annat läge på arbetsmarknaden. När 40-talisterna har lämnat kommer det inte att finnas tillräckligt med arbetskraft.
Så du menar företagen förstår inte sitt eget bästa?
– Jag tror att de ibland inte förstår sitt eget bästa. Dom tror att nu är det tillfälle att få väldigt låga lönekostnadsökningar. De ser inte de långsiktiga konsekvenserna.
Bardh tror att inte att arbetsgivarna själva egentligen tror att de kommer att lyckas. Syftet är att få LO att backa vad gäller andra krav som inte direkt rör lönens storlek.