– Kommunstyrelsen har beslutat att man ska vara restriktiv med övertid och mertid och varje nämnd ska upprätta en handlingsplan, berättar Malin Servin, sektionsordförande för Kommunal i Munkedal.
Detta för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.
Handlingsplanerna går att tolka på olika sätt.
– På vissa arbetsplatser har enhetschefer sagt: ingen mertid utgår, trots att en del har otroligt låga sysselsättningsgrader, säger Malin Servin.
När Kommunal frågade förvaltningschefen hur man ska tolka att vara restriktiv blev svaret att detta ska användas med förnuft. Så nu pågår ett möte i samverkansgruppen mellan facket och arbetsgivarna om vad som menas med förnuft.

Medlemmarna har tolkat det som att man hellre ska ta in vikarier.
De som berörs är framför allt anställda inom äldreomsorg och handikappomsorg som har låga sysselsättningsgrader. Därför går de in och jobbar extra. De låga sysselsättningsgraderna rör sig om 78 procent inom omsorgsnämnden, men de kan vara så låga som 55 procent.
– Vi vill höja sysselsättningsgraden, säger Malin Servin.
Årets första fem månader jobbade personalen 14060 timmar mertid, vilket kostade 2,1 miljoner kronor.
Antalet övertidstimmar var 1333 och kostade 327 000 kronor.
– Om man stryker mertiden får man ökade vikariekostnader, säger Malin Servin som tvivlar på att det går att spara så mycket på det här sättet.