Lars Ohlys känslor är kluvna dagen efter valet i Norge. Å ena sidan gläds han åt att de rödgröna vann valet. Men å andra sidan beklagar han att systerpartiet SV gick tillbaka.

Lars Ohly, partiledare Vänsterpartiet.
Lars Ohly, partiledare Vänsterpartiet.

Sedan det rödgröna samarbetet inleddes inför valet 2005 har partiet halverats jämfört med valet 2001. I gårdagens val fick SV 6,1 procent och är nu minsta parti i regeringskoalitionen.
Den stora vinnaren är Arbeiderpartiet som ökade med nära tre procent.
Lars Ohly har tidigare varit tveksam till rödgrönt samarbete i Sverige just med hänvisning till Norge och risken för att små partier förlorar på ett sådant samarbete.

– Gårdagens valresultat i Norge visar att min oro är befogad. Vi kan också se på den borgerliga alliansen i Sverige där moderaterna dominerar på de små partiernas bekostnad.
Att vänsterpartiet skulle dra sig ur samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet är dock inte aktuellt.
– Men det är viktigt att vi är medvetna om hur viktigt det är att varje parti får utrymme och möjlighet att sätta sin prägel på samarbetet. Det är inte bara det stora partiet som ska gynnas av ett samarbete.
Hur det ska gå till är Lars Ohly svävande på.
– Jag tror att det är bra att vi medvetna om risken för de små partierna och att vi talar om detta.

När han ombeds precisera sig säger Lars Ohly att det till exempel handlar om hur ministerposterna fördelas.
– Se bara hur moderaterna har lagt beslag på alla tunga ministerposter i alliansregerlngen där hela regeringen företräds. Det är viktigt att vi i en rödgrön regering fördelar ansvaret bättre mellan alla partier.
Vilka ministerposter han gör anspråk på vill han inte berätta förrän efter valet 2010.

Samtidigt påminns han om att tunga ministerposter inte är en garanti för framgång. SV i Norge har förlorat stort trots att partiledaren är finansminister.
– Det är sant, finansministerposten kan vara otacksam eftersom det i den rollen handlar om att säga nej till de andra ministrarnas önskemål om pengar. Ändå är jag är övertygad om att SV i dag är gladare än om partiet gått framåt men regeringen förlorade valet, säger han.