Christer Flodfält är en av deltagarna i den arbetsgrupp som Kommunal har tillsatt för att arbeta mot det våld brandmän utsätts för, främst i storstäderna.
– Man arbetar efter olika modeller på olika håll i landet och det är viktigt att hämta in kunskap och sprida den, säger Ylva Thörn. Med den arbetsgrupp Kommunal nu har bildat och våra regionala branschråd har Kommunal ett utmärkt nätverk där vi snabbt kan kontakta varandra och sprida erfarenheter.

I början av september samlade Kommunal representanter för Kommunals avdelningar och räddningstjänsten i storstäderna och Uppsala. Gruppen diskuterade hur man kan arbeta lokalt och centralt, och vad man kan göra akut och på lång sikt.
Christer Flodfält är brandman och regionalt fackligt ombud på Södertörns Brandförsvarsförbund. Där har brandmännen inspirerats av hur räddningstjänsten arbetar i Belfast och Liverpool.
– Deras budskap var bland annat att brandförsvaret inte ska uppträda ihop med polisen. Vi ska bygga upp förtroende och skapa relationer med allmänhet och ungdomar. Däremot arbetar vi förstås förebyggande med polis, fältassistenter och skolor.

Inför helgerna har räddningstjänsten en träff med både polis och socialarbetare, samråder och informerar varandra om vad som är på gång.
– Vi gör alltid en riskanalys vid en insats och vi drar inte på oss uppmärksamhet i onödan, med blåljus och sirener.
Men det förebyggande arbetet är viktigast, säger han.
– Vi arbetar i olika projekt med uppsökande verksamhet, är mentorer till unga killar. Det handlar om att ge dem positiva förebilder och alternativ, så att äldre kriminella inte lockar till sig yngre killar.

På en punkt är Christer Flodfält mycket besviken på Räddningsverket – som nu är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
– Vi måste få in brandmän med utomnordisk bakgrund i utbildningen till brandmän! Men idag är det bara betyg det handlar om. Det skapar en helt annan stämning när vi kommer ut i bostadsområden och inte bara är en grupp vita män.
Ove Halvors är ombudsman på förbundskontoret och samordnare i arbetsgruppen.
– Vi kommer att diskutera frågor om säkerhet med arbetsgivarna, SKL, och med MSB, säger han. Ett av många krav är att våld och hot och hur man ska hantera det måste komma in i utbildningen.