Landtingets rödgröna opposition får rätt i sin kritik av att det framför allt är de patienter som vårdas lång tid på sjukhus som drabbas av den dåliga maten.
Rapporten säger också, precis som Socialdemokraterna och Miljöpartiet  krävt, att det bör finnas kompletterande produktionskök på alla sjukhus.
– Jag blir bedrövad när jag får bekräftat att det är långliggarna och de svårast sjuka på sjukhusen som är minst nöjda med maten. Det är ju för de patienterna som maten är allra viktigast för hälsa och tillfrisknande. Både patienter och personal säger att såväl matens kvalitet och serveringsform ”inte anses befrämja hälsa och tillfrisknande”, säger Ingela Nylund Watz, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.
Watz kräver nu åter igen Wallhagers avgång.
 
Här ett utdrag ur rapporten:
•    Maten anses inte av patienter och personal befrämja hälsa och tillfrisknande.
•    Majoriteten av frågorna kring t ex variation av maträtterna, smak, doft, kryddning och matens utseende fick underkänt av patienterna.
•    Många patienter anser det ovärdigt att bli serverade maten ur den svarta plastbyttan och rapportförfattarna konstaterar att det därmed inte anses vara förenligt med Stockholms läns landstings värdegrund.
•    Matkonceptet upplevs av såväl patienter som personal som otillfredsställande både vad gäller matens kvalitet och serveringsform.