Kommunal har inte ens blivit ombedd att yttra sig om förslaget till ny kollektivtrafiklag. Förbundet har själv skrivit ett yttrande.
Förslaget går ut på att kollektivtrafiken ska släppas fri på marknaden. Vem som helst kan göra en trafikanmälan och köra en busslinje.
– Regeringen har inte gett direktiv om att utreda hur den nya lagen påverkar de anställda. Det är djupt beklagligt, ja, sorgligt, säger Peter Larsson.

Peter Larsson, ombudsman Kommunal
Peter Larsson, ombudsman Kommunal.

Kommunal kan inte heller gå med på utredarens analyser om marknadsanpassning och ökad privatisering. En sådan marknadsanpassning skulle förmodligen även försvåra samordning och styrning mot miljö- och klimatpolitiska mål.
Om man ska ha ett gemensamt betalsystem är Kommunals krav att det inte ska finnas kontanthantering.
– Det har inte utredaren heller tittat på utan bara på att det ska läggas ut så mycket som möjligt på privata bolag. Det som inte bär sig ekonomiskt ska samhället ta hand om.

Kommunal tycker att utredaren alltför ensidigt fokuserar på att öka marknadstillträdet för privat företagande.
Däremot är förbundet positivt till att utredaren föreslår en ny myndighet för det kollektiva resandet.
– Det ger bättre insyn, säger Peter Larsson.
Kommunal välkomnar också att det ställs krav på berörda trafikutövare på kvalitet och kvalitetssystem. De ska säkra resenärernas krav och de anställdas krav på god arbetsmiljö.