SVAR: När du tränar upp din kondition ökar den så kallade slagvolymen, det vill säga mängden blod som hjärtat pumpar ut per slag. Det innebär att hjärtat vid en viss ansträngning inte behöver slå lika många slag för att få ut samma mängd blod. Då minskar belastningen på det, vilket förstås är jättebra på sikt. En bättre kondition ökar cirkulationen, ämnesomsättningen och många andra basala funktioner i kroppen som bidrar till att främja hälsan och minska sjukdomsrisken. Men om detta ger längre livstid för en enskild individ är svårt att mäta, eftersom många faktorer påverkar livslängden.Vad gäller antalet hjärtslag för olika djurarter under en livstid har jag inte sådan kunskap. Finns det någon annan som sett en sådan studie, välkommen att rekommendera den! Det är alltid intressant med nya infallsvinklar.