SVAR: Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning ska det finnas ett jourrum för arbetstagare som har jourtjänst. Det rummet ska vara ostört placerat och ha en sådan storlek och inredning att arbetstagare får erforderlig vila. Jourrummen ska vara utförda som enkelrum och i närheten ska det finnas möjlighet att värma och äta mat. Toalett och dusch ska också finnas nära rummet. Enligt föreskrifterna kan inredningen lämpligen vara säng, säng-­utrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak- och sängbelysning och spegel.Föreskrifterna säger inget särskilt om vilken typ av säng som ska stå i jourrummet. Om den hopvikbara säng som används på din arbetsplats är av så dålig kvalitet att de arbetstagare som sover i den inte får ”erforderlig vila” uppfyller inte arbetsgivaren de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Om så är fallet råder jag dig att vända dig till ditt lokala fack för att få hjälp med att ställa krav på ny säng i jourrummet.