Hörby kommun tillhör en av de kommuner i landet som har infört utmaningsrätt.
Attendo Care har nu lämnat över en begäran till kommunen att få ta över två äldreboenden, Hagadal och Vallgården. Attendo anser sig kunna driva verksamheten bättre.

Ingrid Olsson i Hörby berättar att hon fått flera telefonsamtal från medlemmar som undrar vad som ska hända med dem.
­– Det är en ständig oro bland våra medlemmar. Det är en sak om kommunen beslutar att lägga ut en verksamhet på entreprenad, men på det här sättet dimper det bara ner nya saker hela tiden, säger hon.
Kommunal tycker också att det blir svårt att planera långsiktigt om någon annan plötsligt kräver att få ta över verksamheten.

Nu väntar ärendet i socialnämnden, som ska bestämma om man ska anta utmaningen eller inte. Om det blir ett ja följer nästa steg. Då måste kommunen göra en upphandling. Det är inget som garanterar att just Attendo skulle vinna den upphandlingen.
I Hörby har även serviceföretaget ISS utmanat en köksverksamhet, men det ärendet är vilande på grund av ett nytt kostpolitiskt program.

Utmaningsrätt är något som den borgerliga Alliansen och svenskt Näringsliv förespråkar för att få in ännu fler privata aktörer inom offentlig sektor.
Hittills har 22 kommuner nappat på idén, enligt Svenskt Näringsliv, Uppsala är den kommun som har fått mest utmaningar, hela 50.
Men det är bara 14 utmaningar som har lett till upphandling. Det är inte alltid den som utmanar som vinner. I Uppsala rör det sig enbart om tre verksamheter.

De verksamheter som har utmanats har varit små, som en träffpunkt för äldre och ett friluftsområde.
– Det som är aktuellt är företagshälsovården. Den tas nu över av Previa, berättar Christoffer Nilsson, som ansvarar för frågor om utmaningsrätten i Uppsala kommun.
Han säger i takt med att allt mer upphandlas avtar utmaningsrätten.

LOV, lagen om valfrihetssystem, där det handlar om att bli godkänd som leverantör av tjänsten, förtar utmanarrätten. Likaså att man fritt kan etablera skola och förskola om man fått tillstånd.
I flertalet kommuner har det bara kommit in ett fåtal utmaningar eller inga alls.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i en rad kommuner reserverat sig mot utmaningsrätten.

Utmaningsrätt

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Respektive kommun väljer vilka verksamheter som kan utmanas.
Man riktar utmaningen till den nämnd som ansvarar för verksamheten. Nämnden beslutar om utmaningen godkänns eller inte. Godkänns den blir det upphandling.