VAR: Generellt behöver du inte gå hem efter ett jourpass, utan du kan arbeta. Frågan är bara hur schemat är lagt och hur det är anpassat till lagens bestämmelser om dygnsvila. Kontrollera detta med sin sektion.