Den 20 september är det kyrkoval. Om det är några som påverkas direkt av kyrkovalet, är det de 6 740 av Kommunals medlemmar som har Svenska kyrkan som arbetsgivare.
Klart att det spelar roll om kyrkorådets ordförande är en socialdemokrat eller en moderat! Klart att arbetsmiljön blir bättre om den styr-ande majoriteten inser att det krävs en helhetssyn och mod att förändra gamla strukturer på djupet, inte bara uppfylla minimikraven i arbetsmiljölagen.

När Socialdemokraterna har vunnit kyrkovalet den 20 september, träffar vi Kommunals ledning för att lägga upp en plan.
Tillsammans kan vi bidra till att alla anställda i Svenska kyrkan får trygga anställningsvillkor, möjlighet till utveckling, schysta löner och ett gott ledarskap. Det är på tiden!  
Socialdemokraterna är ett folkrörelse-parti som med kraft engagerar sig för att utveckla den öppna och demokratiska folkkyrkan. En kyrka där vi alla känner oss välkomna som dem vi är. En kyrka som tar kamp för människovärdet och vågar gå före.
Ur vårt kyrkovalsmanifest vill jag särskilt lyfta fram fyra krav:
* Gör alla Svenska kyrkans församlingar till jämställda mönsterarbetsplatser!
* Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar – de är kyrkans nutid och framtid!
* Se till att dop, konfirmation, vigslar och begravningar alltid håller högsta kvalitet!
* Behåll vigselrätten och välkomna samkön-ade par att gifta sig i Svenska kyrkan!

Nu satsar Sverigedemokraterna och den kristna högern för att lägga beslag på Svenska kyrkan. Vi som tillhör arbetarrörelsen måste ta fajten för öppenhet, tolerans och demokrati.
Att vara soffliggare är att lämna ifrån sig inflytandet till andra. Rösta i kyrkoval-et den 20 september. Din röst väger bly!

Olle Burell, ordförande i kyrkomötets S-grupp