Ingen har i verkligheten någon användning av
en minkpäls i denna värld! -Undantagen MINKEN!!