Kommunal Österåker är en av sektionerna som i KA:s enkät skriver att bara kvinnor med lön under 20 000 kronor fick pengar från jämställdhetspotten när årets löneökningar fördelades.
Sektionsordförande Eva Hess­ler säger att facket yrkat på att kvinnorna som tjänade under 20 000 kronor skulle få jämställdhetspottens 200 kronor. Resten av löneutrymmet skulle fördelas individuellt.
– Vi ville att det även skulle gälla män. Det behövs en extra satsning även på lågt avlönade män.
Pengarna till männen ville fack­et dock skulle tas ”utöver pott”. Men kommunen ställde inte upp med de extrapengar som hade krävts.

Hon säger att syftet aldrig varit att diskriminera män.
– Och det har inte heller skett. Alla löner i kommunen är diskuterade mot lönekriterier, vi har individuell lönesättning. Och kriterierna är inte att man är man eller kvinna, säger Eva Hessler.
– Konsekvenserna har inte blivit att någon man fått bara 200 kronor eller mindre. De som fått det har väl diskuterats efter kriterier.

Men du säger att kvinnor under 20?000 kronor först fick 200 kronor och att sedan resten av pengarna fördelades individuellt?
– Protokollet är skrivet så, men det är ju inte så att man fått pengar för att man är man eller kvinna, utan efter lönekriterierna.
Österåkers personalchef Char­lotte L’Estrade säger så här om varför bara kvinnor fick ta del av jämställdhetspotten:
– Det centrala löneavtalet lägger ju 200 kronor mer på varje kvinna än på varje man.
– Det här är en överenskommelse som vi gjort tillsammans med Kommunal. Inget jag ensid­-igt beslutat om.
Enligt personalchef Charlotte L’Est­rade var det hon som arbetade fram kommunens förslag och sedan förankrade det hos politikerna. Hon anser inte att man köns­diskriminerat män.
– Enligt jämställdhetslagen kan man bara diskriminera åt ena hållet, mot kvinnor. Vid lönekartläggning tittar man bara åt ena hållet, förklarar hon.
Hon framför också att inom stora grupper i kommunen tjänar kvinnor mindre än män. Exempelvis ekonomibiträden, och personliga assistenter.
– Det var därför att vi tog beslutet, plus att det var ett yrkande från Kommunal.

Kommunal ville att män som tjänar under 20?000 också skulle få.
– Det skulle då vara utanför potten. Med den ansträngda ekonomin som kommunen har kunde vi inte tillmötesgå det kravet.
Tjänar männen bättre bland era undersköterskor och vårdbiträd­en?
– När det gäller undersköt­erskor ligger kvinnor bättre till. Bland vårdbiträden ligger man hårfint lika.
– Det inte är så att diskrimineringslagen* bara skulle kunna gälla åt ena hållet, säger dock Sherlot Jonsson på Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbetslivsenhet.
– Så även män kan bli diskriminerade vad gäller löner.
DO går dock inte generellt in och tolkar löneavtal.
– Om enskilda manliga individer känner sig diskriminerade kan de göra en anmälan till DO.
– När det kommer till likvärdigt arbete och en yrkesgrupp som till exempel barnskötare, riskerar man som arbetsgivare att diskriminera om man enbart satsar på kvinnorna inom denna grupp, säger hon.

KA frågade Håkan Pettersson, avtalsansvarig på Kommunal, om fackets avdelningar och sektioner får göra överenskommelser med arbetsgivare om att enbart kvinnor under 20?000 får pengarna från jämställdhetspotten?
Han känner inte till någon sådan överenskommelse och vill inte uttala sig principiellt.
– Det finns inget medskickat regelverk hur pengarna ska fördelas i varje kommun.
– Avsikten med extrapengarna var att justera skillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Man skulle ge till de som arbetar i kvinnodominerade områden, inte enbart kvinnor.

* Lagen mot könsdiskriminering ingår sedan nyår i denna lag.