SVAR: Alla medlemmar i Kommunal har samma rätt till hjälp och stöd från sina fackliga företrädare på lokal, regional och central nivå. Det spelar alltså ingen roll vilken anställningsform du har eller om du exempelvis är sjuk eller arbetslös. Anser du att du inte får den hjälp du har rätt till på lokal nivå, har du möjlighet att vända dig till dina regionala företrädare i den avdelning du tillhör, i detta fall Kalmar.