Det säger Petra Larsson, barnsköt­are och ungdomsansvarig för Kommunal i Stockholms län.
Liksom många andra i Kommunal tror Petra Larsson att man är för dåliga på att fråga alla på arbetsplatserna om de vill bli medlemmar. Men hon tror inte att det är hela sanningen.
Hon tror att strejken 2003 fortfarande spelar in.
– Den ses fortfarande som ett misslyckande i kampen, det är inget jag håller med om, men det påverkar när man vill rekrytera.

Alldeles för många som rekryteras gör det genom att erbjudas bra försäkringar. Självklart är det bra med försäkringar, säger Petra Larsson, men ifrågasätter att det är rätt sätt att värva medlemmar.
– Då lär vi inte ut varför man ska vara medlem och då kan de medlemmarna aldrig bli budbärare av det fackliga löftet. Det blir ganska oengagerade medlemmar. Jag saknar folkbildningen inom fackföreningsrörelsen.
Ska Kommunal lyckas få med sig ungdomarna måste de också få plats i organisationen.

Unga måste få utrymme på ledande poster och som ombudsmän, menar hon.
– Det kan låta enkelt, men jag tror att det är svårt. Det handlar om att släppa ifrån sig makt. Vi unga kanske inte alltid tycker och tänker som den äldre generationen och det kan upplevas läskigt att bli konfronterad med nya idéer. Men jag tycker att man vid varje val av en förtroendevald ska fundera över sitt val, så att skälet inte blir för att någon alltid varit vald.
Hon är positiv till facklig-politisk samverkan. Men ibland möter hon människor som inte vill gå med i Kommunal på grund av kopplingen till Socialdemokraterna.
– Det kanske inte är den största orsaken till medlemstappet, men det är en bidragande orsak. Socialdemokraterna har haft för mycket fokus på medelklassen och företagen, men Moderaterna sänker skatten och det ser alla som arbetar. Vi måste ställa högre krav. Vi måste våga ställa krav på att våra medlemmar ska synas i politiken.