SVAR: Du har rätt eftersom arbetsgivaren enligt semesterlag­ens § 26 är skyldig att utbetala återstående semesterdagar senast vid semesterårets slut. Det betyder senast den 31 mars året efter att semesterledigheten skulle tagits ut.
Om ni tidigare fått resterande semesterdagar utbetalda i anslutning till decemberlönen är det en praxis som även bör tillämpas i fortsättningen. Du har också rätt att spara fem semesterdagar per år, dock högst 25 dagar sammanlagt. Om du meddelat arbetsgivaren att du ämnar spara dagar ska dessa utbetalas när de sparade dagarna tas ut och med den lön som då gäller.