Kommunal tror på budskapet om fackets roll. Att alla får frågan om de vill vara med i facket.
– Jag är i grunden optimist och tror att det viktigaste är att vi får ut budskapet om vad vi gör. Att det inte är en naturlag att vi har 25 semesterdagar eller löneökningar varje år. Det är något som kan försvinna snabbt om vi inte kan försvara det. Vi måste få ut budskapet om fackets egentliga roll, säger Kerstin Johnson, ordförande i Kommunal Värmland.

Att stoppa medlemsraset är en ödesfråga för Kommunal och hela fackföreningsrörelsen. Under 2007 och 2008 tappade Kommunal drygt 50 000 medlemmar.
Kerstin Johnson är, liksom många av hennes fackliga kamrater i andra delar av landet, övertygad om att grundarbetet måste ske ute på arbetsplatserna.
Att andelen ungdomar som är med i en facklig organisation ligger runt 50 procent beror främst på att de inte fått frågan. Det tror Sofia Eriksson, som är ungdomsansvarig i Västerbotten.
– Det talas mycket om att ungdomar är individualister. Men man kan förklara facket som en kedja där varje del är unik, men där flera länkar behövs för att bli stark. Man kan vara en individ också i en kollektiv organisation.
I dag har de fackliga organisationerna historiskt låga medlemssiffror. En dyrare a-kassa har gjort sitt till, men Kommunal och andra LO-förbund har tappat medlemmar i flera år.

Eva Wetterström, som ansvarar för medlemsvärvning på förbundskontoret, vill inte förklara medlemstappet med den dyrare a-kassan.
– Det är för enkelt. Visst finns det de som lämnat Kommunal på grund av kostnaden, men det är givetvis kopplat till vilken nytta man ser med medlemskapet.
Varför ser ni inte till att de får den kunskapen?
– Samhällsklimatet har förändrats och man pratar inte så mycket politik på arbetsplatserna som man kanske gjorde förr. De bästa värvarna är egentligen medlemmarna själva. Där finns en oanad möjlighet.

I den sektor som väntas öka mest i framtiden – den privata tjänstesektorn – är anslutningsgraden lägst. Kommunal räknar med att bara 5-10 procent av de som arbetar inom hushållsnära tjänster är med i facket.
Förra året finansierade skattereduktionen av hushållsnära tjänster ungefär 4000 helårsarbetare, vilket motsvarar mellan 5000 och 6000 arbetstillfällen.
Kommunal har 300-400 medlemmar och ett fåtal arbetsplatsombud.
Det har funnits svårigheter inom Kommunal att fullt ut se det som en bransch man har ansvar för, en bransch man ska vara med och påverka.
– Det handlar om att rigga om organisationen för att nå även dem som arbetar privat, säger Eva Wetterström,
Vad tänker du om framtiden?
– Att vi inte kan sitta och vänta på en ny regering som ska återställa allting. Då är vi farligt ute.

3 TYCKER

Vad tänker du om framtiden för fackförbunden?

Kirsti Korpi, 61, undersköterska/teamledare, Nynäshamn.
– De borde modernisera sig. Det är för många äldre som sitter i toppen, blir man vald en gång stannar man kvar och det tycker jag är fel. Med en ung ledare ser ungdomarna att det kan vara någon nytta med facket idag Ser ungdomarna en 60-årig tant tänker de att facket var något som var bra förr.

Nils Strånge, 57, kyrkovaktmästare, Helsingborg.
– Jag kan tänka mig att tappet fortsätter även om det planar ut någonstans.  Jag tror att lagen om anställningsskydd kommer att uppluckras.  Även om vi har haft en bra fackföreningsrörelse i det här landet blir vi mer och mer en del av och mer lika resten av Europa där facken har en svagare roll.

Ulrika Gustavsson, 25, undersköterska, Falköping.
– Själv är jag med för att det är bra att vara det om det händer något, men jag tror att många inte är med för att det är för dyrt. Facket borde visa mer vad de gör, vilken nytta de gör, tryggheten det innebär och vad medlemmarna får för sina avgifter. Idag berättar de inte så mycket om varför man ska vara medlem, bara att det är bra att vara det. 

Allt färre medlemmar i kommunsektorn

Organisationsgrad bland kommun- och landstingsanställda:

77,8% - 2006
74,7% - 2007
73,8% - 2008

Organisationsgraden inom alla Kommunals avtalsområden är betydligt lägre.

Medlemsutvecklingen

511 249 var medlemmar i Kommunal i juli 2009.

Så här har medlemsantalet förändrats sen 1995:

1995: 661 019
2000: 595 450
Juli 2005: 569 396
Juli 2006: 566 355
Juli 2007: 541 097
Juli 2008: 518 056
Juli 2009: 511 249