1 Du har sett att facken ofta anpassar sina utspel till den rådande dagordningen?
– De intervjuer jag gjort visar att man anpassar sig till både det som diskuteras och till det råd­ande ideologiska klimatet. I ett klimat med större kritik mot sjukskrivna blir facken tvungna att förhålla sig till det i sina yttranden. Språket i medierna är ofta medelklassens och det anpassar man sig till, och det gör att LO-medlemmarna har svårare att göra sina röster hörda.

2 Vad får det för konsekvenser?
– På längre sikt hamnar man för mycket på defensiven. Man överlåter för mycket till andra, som Svenskt Näringsliv, att sätta dagordningen. Det gör att facken ständigt får anpassa sig i stället för att ta egna initiativ. Jag tror att anpassningen är svår att komma ifrån, men däremot ska man nog fundera över hur man själv ska bli tongivande.

3 Du tar också upp Kommunals agerande kring strejken 2003.
– Kommunal har ett problem som de delar med andra fack inom servicesektorn. Om Metall går ut i strejk slår det tydligt mot arbetsgivaren. Men när Kom-munal går ut i strejk blir det rubriker om hur det slår mot ”tredje man”, som kanske inte kan ha sina barn på dagis för att personalen strejkar. Det gör det svårare att gå ut i strejk.

4 Vad säger du om Kommunals strategier under strejken?
– Man kan se att deras agerande i samband med strejken 2003 påverkades av rädsla. De tog ut några få arbetsplatser i strejk under korta tider, för att de var rädda för hur media skulle skildra strejken.

5 Kan facken påverka hur de skildras i medierna?

– Ja, jag tittar på hur man försöker synas i positiva sammanhang och hur man hanterar negativ publicitet, som till exempel nu senast i fallet med LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

6 Hur lyckades LO hantera det?
– Det är svårt att sätta sig till doms, men man kan väl säga att de inte var tillräckligt snabba. Det man ska tänka på i sådana situationer är att vara snabb och visa att man tar frågan på allvar.

7 Vad gör facken för att synas i positiva sammanhang?

– De anpassar sig till massmedias arbetssätt. Man gör till exempel egna rapporter och undersökningar, siffror är alltid intressanta för journalister.

ID: Jesper Enbom

Ålder: 37. Yrke: Universitetslärare. Bor: Umeå. Aktuell: Med avhandlingen "Facket i det medialiserade samhället - En studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management" (Umeå Universitet).

Tre måsten

Böcker, cykling och Premier League-fotboll (engelska ligan).

Fem snabba svar

DEBATTARTIKEL / DEMONSTRATION
VÄNSTER / HÖGER
RADIO / TV
SURSTRÖMMING / PALT
VÅR / HÖST