Utbildningsminister Jan Björklund säger att det krävs betyg för att eleven ska kunna lära sig. Men att lära är i sig lustfyllt. Små barn vill veta allt. Innan de fått sina första betyg har de redan lärt sig mer än de kommer att göra under resten av livet. En miljon vuxna människor i Sverige lär sig allt möjligt på sin fritid. Utan att få betyg, för att det är roligt att lära sig.
Den pedagogiska expertis-en anser inte att betygen bidrar till bättre kunskaper. Men för de skolsvaga elevernas lust att lära är de ideliga misslyckandena vid betygstämplingen förödande. Det gör mig bedrövad att se hur Björklund nu gör ont värre för de skolsvaga eleverna. Och det är beklämmande, att så många pedagoger, politiker och journalister av feghet eller av egenintresse undvik-er att tala klarspråk om allt det som nu händer i skolan.
Per Acke Orstadius, universitetslektor i metodik och pedagogik