Det är en studie vid Umeå universitet som fortfarande pågår, som bekräftar sambandet mellan astma och trikloramin, den gas som bildas av klor och kväve.
Det var Ekot i Sveriges Radio som i morse rapporterade om studierna. Ekot lät också undersöka kvävehalten i vattnet i 18 slumpvis valda inomhusbassänger och fann att det var vanligt med halter över två milligram per liter, i två bassänger var det över fem milligram. Kvävet kommer framför allt från urin och svett.

Carina Backman
Carina Backman har själv inte drabbats av astma, men flera kollegor har problem.
FOTO: Patrick Degerman

Carina Backman i Skellefteå har arbetat i simhall i 25 år, fast inte inomhus hela tiden.
Är det så att människor kissar i bassängen?
– Ja, tyvärr, och inte bara kissar… Mest är det förstås barn, men även vuxna.
Carina har klarat sig från astma.
– Jag känner faktiskt inga symtom, men jag har flera arbetskamrater som har problem med sköra slemhinnor och astma.

I studien som görs vid Umeå universitet har 1100 badhusanställda svarat på en enkät. Var tredje hade irritation i ögon, 29 procent i näsa. Över 12 procent hade astmabesvär eller åt medicin mot astma mot 8 procent i befolkningen.
En tidigare studie i Umeå visar att också skolbarn som badar ofta i klorerat vatten hade mindre skydd i luftvägarna.