SVAR: Du frågar om er arbetsdag är på åtta timmar och 20 minuter, eftersom ni har två raster på vardera 40 minuter under ett arbetspass mellan 07.00 och 16.00. Under båda dessa raster är ni fria att lämna arbetsplatsen. Det innebär att ni har rast en timme och 20 minuter per dag och en arbetstid på sju timmar och 40 minuter. Enligt lagen ska arbetsgivaren ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Fem minuters betald arbetspaus per timme finns inte reglerat vare sig i lag eller avtal.