Varför uppmanar Kommunal Dalarna sina medlemmar att att stödja Milko och köpa så kallad landskapsmjölk?
– Vi vill trygga medlemmarnas jobb i lantbruket, att de ska ha kvar sina jobb och justa arbetsvillkor.
Vad menas med ”landskapsmjölk”?
– Det är mjölk som produceras i närområdet, och köper man den stödjer man det lokala lantbruket. Det är Milko som lanserat idén, och landskapsmjölk finns att köpa i Medelpad, Dalarna, Värmland, Ångermanland, Jämtland och Härjedalen.
Men Kommunal har väl medlemmar hos mjölkbönder som levererar till andra mejerier?
– Ja. Men i Dalarna och landskapen häromkring är det Milko som det handlar om. Och Milko höjer nu priset på landskapsmjölken med en krona litern, pengar som som går direkt till mjölkbönderna.
Finns det andra skäl att köpa landskapsmjölk?
– Ja. Vi vill ha ett öppet landskap och en levande landsbygd med gårdar där det finns en framtid för mjölkbönderna och deras anställda – våra medlemmar.
Vad köper du själv för mjölk?
– Landskapsmjölk förstås.

Fotnot: Milko är en ekonomisk förening som ägs av 800 mjölkbönder från norra Dalsland till Jämtland och längs hela kusten, nästan 40 procent av Sverige.