I våras kom det senaste paketet från regeringen till kommunerna och landstingen värt 7 miljarder kronor. Även de är tillfälliga för 2010. Så sammanlagt blir det tillfälliga statbidraget 17 miljarder kronor.

Både oppositionen och ekonomer, bland annat Konjunkturinstitutet, har länge förordat mer pengar till kommunerna än vad regeringen så sent som i våras ställa upp på.
– Det som har hänt är att de offentliga finanserna har förstärkts under sommaren. Det ger oss tack och lov oss utrymme att göra ännu mer för det som vi tycker är så viktigt, välfärden, förklarar statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Så om inte finanserna inte hade förbättrats hade det varit ok att säga upp i kommunerna?
Näringsminister Maud Olofsson (C) griper in och svarar på presskonferensen:
– Man måste ha pengarna innan man kan använda dem, det är en väldigt bra grundprincip!

I våras när barnskötare från Borlänge överlämnade namninsamling för högre statsbidrag, för att förbättra barnomsorgen, var utbildningsminister Jan Björklund (FP) i högsta grad tveksam. Han hävdade att kraven istället borde riktas till kommunpolitiker som prioriterade fel.
Litar du mer på kommunerna idag än du gjorde i maj, Jan Björklund.

– Det är klart att jag generellt litar på kommunerna.  Men jag ser ett antal konstiga prioriteringar på sina håll. Man drar där kraftigt drar ner kraftigt på skolan och satsar på något annat som ligger utanför kärnverksamheten.
– Men de allra flesta kommunerna kämpar för att upprätthålla kvalitén i vården, skolan och omsorgen.

Tidigare regeringar har också höjt statbidragen till kommunerna när det stundar till val. KA frågar socialminister Göran Hägglund (KD) om nuvarande regeringen fullföljer den traditionen? Han svarar:
– Hade den ekonomiska situationen varit som för två år sedan hade inte det här tillskottet kommit till kommunerna. Det är för den akuta ekonomiska situationen som Sverige står inför. Om inget gör sägs många människor upp i kommunsektorn. Det vill vi undvika.
Men det sker ju redan nu. Och ni satsar för nästa år, valåret.

– Vi har redan satsat pengar, och nu satsar vi ytterligare för att människor hamnar i arbetslöshet och för att upprätthålla kvalitén i viktiga verksamheter, säger han.

Enligt regeringens sätt att räkna kommer man 2010 ge resursförstärkningar till kommuner och landsting på 38 miljarder kronor (inklusive de för nästa år tillfälliga 17 miljarderna)  jämfört med 2006.
Men den siffran ger inte hela sanningen om vad som händer med resurserna. Genom att staten inte kompenserar för löne- och prisökningar räcker varje statbidragsmiljard år för år till färre kommunala jobb. Värdet på påsen med pengar som staten ger urgröps med cirka två miljarder varje år.

En redovisning av ekonomiska förändringar där man tar hänsyn till att höjda löner och priser urholkat värdet på pengarna kallas real. Men statsministern är inte intresserad av en sådan redovisning vad gäller statsbidragen.
– Vi diskuterar inte budget eller någonting realekonomiskt. Vi har nominell redovisning. Det gäller skatter och alla förslag, säger han.