En av konsekvenserna av den nya sjukförsäkringen är att det finns ett maximalt antal dagar man har rätt att få sjukpenning. En så kallad bortre parentes.
Efter 30 månaders sjukskrivning (365 dagar + beslut om förlängd sjukpenning 550 dagar) har många inte längre rätt till ersättning oavsett om man anses frisk eller sjuk.

Regeringen har nu presenterat vad som händer därefter.
För den som har ett arbete att gå tillbaka till är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljö eller arbetsuppgifter anpassas.
För dem som inte har en anställning handlar det om att delta i ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram. Det kan betyda kortare arbetspraktik, att delta i jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidragsjobb, jobb hos Samhall eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Enligt SVT:s Rapport ska de som är med i en a-kassa få den ersättningen (vilken ligger mellan 320 och 680 kronor per dag) övriga får 223 kronor per dag.
Regeringen har också beslutat att ge de långtidssjukskrivna som lämnat a-kassan under sin sjukdom (under 2007-2009) möjlighet att återinträda i a-kassan från 1 oktober 2009. Därefter har de möjlighet att upparbeta ett medlemsvillkor under tre månader (istället för brukliga 12 månader).

Den överhoppningsbara tiden förlängs också från fem till tio år vid styrkt sjukdom.
Personer som efter 30 månaders sjukskrivning fortfarande vårdas på sjukhus eller får vård i hemmet ska kunna få förlängd sjukpenning utöver tidsramen.
Regeringen satsar 17 miljarder kronor över tre år på att få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden.