Utredaren Ulf Lundin möttes av ett svalt mottagande när han presenterade sitt förslag till en ny kollektivtrafiklag. Det skedde på ett seminarium igår, anordnat av SEKO och Kommunal i Stockholm.
Ulf Lundin inledde seminariet med berätta om vad den utredningen går ut på.

Den innebär bland annat ett öppnare marknadstillträde för vilka trafikbolag som helst. Ett företag anmäler om man vill driva en linje. Anmälan måste minst avse en tid om tre månader. Sedan är det bara att köra. Resenären ska möta trafikföretaget direkt och inte via någon trafikhuvudman. Resenären ska vara i centrum.
Något som fick deltagarna att ställa många kritiska frågor.

Ulf Lundin. regeringens utredare, har presenterat ett förslag till en ny kollektivtrafiklag.
Regeringens utredare Ulf Lundin är övertygad om att fler aktörer inom kollektivtrafiken stimulerar till åtgärder som gör att det blir fler resenärer.

Bussföraren Nisse Sjöblom undrade hur anställningstryggheten kommer att säkras.
– Du pratar om avtal som kan löpa på tre månader, det känns inte så förtroendeingivande, på vilken sätt har ni haft frågorna om vår trygghet i åtanke?
– Jag har inte vägt in några arbetsrättsliga följder för de anställda, svarade Ulf Lundin.
Det fick deltagarna att ironiskt applådera. Flera gånger skrattade de uppgivet och skakade på huvudena.

Tuija Kronskans, bussförare hos Arriva sa till KA:
– Ett helt vansinnigt förslag. Bolag kommer att gå i konkurs, som inte klarar de ekonomiska kraven. Det blir svårt att jobba fackligt när man inte vet hur länge man är anställd. Det blir svårt för små bolag att ta sig in. De större bolagen har mer resurser och pengar och de kommer att ta russinen ur kakan. Nu slipper de dessutom de olönsamma linjerna. De får samhället, det vill säga vi skattebetalare ta hand om.
Hon tyckte att kollektivtrafiken ska vara offentlig för den är en samhällsservice.
Mats Hansson, som kör för Swebus befarade att det skulle bli som inom Nacka hemtjänst med alla dess företag, där vissa inte ens har kollektivavtal.
– Förslaget är fatalt för vår yrkeskår, sa han.

Peter Kavangh, Unite.

– Hos oss vill facket ha tillbaka all trafik i egen regi, säger Peter Kavangh från fackförbundet Unite.

I Storbritannien har bussmarknaden släpps fri sedan lång tid tillbaka. Ulf Lundin sa till KA att det inte går att jämföra med förhållandena där.
– När engelsmännen införde systemet släppte de marknaden fri utan en myndighet. Jag föreslår en myndighet som har ansvar för en fungerande kollektivtrafik, sätter mål och ingriper på marknaden, om man inte lever upp till de uppsatta målen. Det är stor skillnad.

Representanter från det engelska fackförbundet Unite och RMT, som båda organiserar medlemmar inom transportsektorn var med på seminariet. De varnade för det engelska systemet. Storbritannien har numera de högsta biljettpriserna inom järnvägen i Europa.
Peter Kavangh från Unite berättade om olönsamma busslinjer som samhället får köra, om hur trafiken domineras av några fåtal stora bussföretag och om försämrade villkor för de anställda. Bussbolag har kört på nolltaxa för att vinna passagerare.
– Det finns städer där bussarna kört in i varandra för att hinna vara först på plats och plocka upp passagerarna. Ja, där det till och med blivit slagsmål mellan förarna.

Janne Rudén, ordförande för SEKO avslutade med att säga att utredningen var ett rent mörkblått ideologiskt ställningstagande på floskelnivå, gömda i begrepp som marknadsöppning och resenärer i centrum.
Någon kontakt har heller inte tagits med de fackliga organisationerna.
Enligt Jan Rudén kommer förbunden tillsammans med Transport att lämna ett gemensamt remissyttrande.
– Det är inte svårt att gissa vad det kommer att genomsyras av. Vi kommer att göra allt, allt, allt för att stoppa förslaget, sa Jan Rudén.

Utredningen om en ny kollektivtrafiklag har tillsatts av infrastrukturminister Åsa Torstensson (C). Den lämnade ett delbetänkande i april. Den är nu ute på remiss till 114 remissinstanser.

Den nya kollektivtrafiklagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Övergången till ett öppnare marknadstillträde ska enligt förslaget genomföras successivt.

Monopolet på persontrafiken ska vara helt avskaffat från och med den 1 oktober 2010. Då ska vem som helst kunna ta upp kampen om resenärerna på SJ:s lönsamma linjer som Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö och Stockholm–Sundsvall.