Mot Kommunal, Vårdförbundet och SKTF:s vilja driver sjukhusledningen på UMAS igenom att personalens arbete ska schemaläggas till varannan helg. Anledningen är att de därigenom kan minska personalstyrkan, vilket minskar kostnaderna.
– Vi har en mycket besvärlig ekonomisk situation där halvårsbokslutet visade ett underskott på drygt 200 miljoner kronor. Att införa arbete varannan helg innebär en möjlig kostnadssänkning med 30 miljoner kronor. Det är en åtgärd som går att genomföra på relativt kort tid vilket gör att det ger omedelbar effekt, säger Jan Eric Andersson, ställföreträdande sjukhuschef och ekonomichef på UMAS.

Av de ungefär 6000 helårsarbetande som finns anställda på UMAS idag måste 350-500 tjänster bort. Ungefär 100 är naturliga pensionsavgångar, resterande är visstidsanställda som inte får mer arbete.
– För närvarande arbetar vi utifrån att vi inte ska behöva varsla fast anställd personal, det är därför vi gör den här åtgärden. Den gäller tills vidare. Tills vi ser andra lösningar på problemet eller till dess att vi har en ekonomi i balans, säger Jan Eric Andersson.

Susanna Åsvik som arbetar som undersköterska på en av UMAS medicinavdelningar tycker att förslaget är ogenomtänkt . Hon tror att det kommer att få konsekvenser för både personal och patienter:
– Det kommer att ge mindre tid för rehabilitering av patienterna. De kommer att få ligga mer i sina sängar för att det inte finns tid. När jag började inom sjukvården 1980 fick vi natta vissa redan på eftermiddagen innan vi gick hem för att kvällspersonalen var så få att de inte skulle hinna lägga alla. Är det dit de vill tillbaka?
Susanna Åsvik poängterar att arbetsmodeller utvecklats under åren för att det ska bli drägligare att arbeta.
– Vi har ett tungt arbete och kroppen behöver vilopauser. Men arbetsmiljön verkar inte alls vara det man har tänkt på här. Det handlar bara om pengar.