– Vi accepterar inte detta. På min avdelning känner vi oss överkörda och nästan lite förolämpade över att man vill gå tillbaka 20 år i tiden till en arbetstidsmodell som är förlegad, säger Susanna Åsvik, undersköterska på medicin avdelning 2 på UMAS.

Igår eftermiddag samlades Susanna Åsvik och några av hennes kolleger för att skriva ihop en protest till sjukhusledningen och ansvariga politiker.
Protestskrivelsen innehåller namnunderskrifter från personal på hela akutcentrum (där akuten, AVA, medicin och Akva ingår) och ska överlämnas imorgon fredag. Samma dag som fack och arbetsgivare ska träffas för ett samverkansmöte där sjukhusledningen planerar att fatta beslut.
Så sent som i förra veckan fick personalen information om planerna.
– Det går så snabbt att vi inte hinner mobilisera vårt motstånd så bra och genomtänkt som vi hade hoppats, säger Susanna Åsvik.

Att Universitetssjukhuset MAS i Malmö måste minska sina kostnader handlar främst om minskade skatteintäkter på grund av den ökade arbetslösheten.
Sjukhuset behöver dra ned med 200 miljoner kronor i år och ytterligare 100 miljoner kronor 2010.
Sjukhusledningen har föreslagit att personalens arbete ska schemaläggas till varannan helg. Anledningen är att de därigenom kan minska personalen, vilket minskar kostnaderna.

Marcelo Salazar är undersköterska på akutintagen, och säger att han känner en oro i magen över framtiden:
– För det första vet vi så lite eftersom all information kommer i sista minuten. Sedan måste ju arbetet bli gjort ändå, trots färre personal. Här på akuten är det hårt belastat, många och tunga patienter och det här kommer att göra arbetet tuffare både fysiskt och psykiskt, säger Marcelo Salazar.

Enligt sjukhusledningens förslag ska schemaförändringen vara genomförd senast 1 december inom alla verksamheter. För de som arbetar betyder det att de måste arbeta fyra eller fem helger fler på ett år, (om de tidigare arbetat två helger av fem).
Olle Hammarlund är huvudskyddsombud i Kommunals sektion på UMAS och en av dem som ska vara med på fredagens samverkansmöte med sjukhusledningen:
– Vi säger nej till schemaläggning varannan helg eftersom det i förslaget har som uttalat syfte att få ner kostnaderna, vilket får stora konsekvenser för både arbetsmiljö och vårdkvalitet. Sedan får vi se vad vårt nej är värt. Till syvende och sist har ju arbetsgivaren rätt att fatta beslutet, oavsett om det sker i enighet eller oenighet med de fackliga organisationerna.

Sedan i juli råder anställningsstopp på UMAS. Utöver det ska personalstyrkan minskas med 350-500 helårsarbetande. Region Skåne hoppas kunna lösa det genom pensionsavgångar och att anställda på visstid får sluta, men det kan också bli aktuellt med varsel. Hittills har inga varsel lagts.
Personalkostnaderna står för 64 procent av Universitetssjukhuset MAS kostnader.
Kommunalarbetaren har sökt UMAS ställföreträdande sjukhuschef och tillika ekonomichef Jan Eric Andersson samt Region Skånes styrelseordförande Jerker Swanstein (M) för kommentarer, utan resultat.