KA har tidigare berättat att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting säger att det inte är möjligt att slopa karensdagen när svininfluensan bryter ut. Men enligt Cecilia Udin, försäkringssamordnare på Försäkringskassan, är SKL ”ute och cyklar”, hon menar att ersättning från den första sjukdagen är juridiskt möjligt, även om det förmodligen inte var meningen när lagen skrevs.
– Sjuklönelagen är en definition av den minsta ersättningen, om man ger mer blir man inte straffad på något sätt.

Tom Aspengren är jurist på LO-TCO Rättsskydd, han påpekar att en riktig tolkning kräver ett gediget arbete, men undrar samtidigt var problemet ligger. Lagar som sjuklönelagen är till för att hjälpa den försäkrade.
– Jag har svårt att se vem som på juridisk grund angriper en utbetalning för första sjukdagen, vill en arbetsgivare vara mer generös, vem ska då förhindra?

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Lars Gellner sa förra veckan till Ekot att han inte ser något hinder i lagen mot att betala ut lön vid den första sjukdagen.
Trots att många motsätter sig SKL:s lagtolkning är de bestämda i sin hållning. Dessutom ifrågasätter de karensdagens betydelse för att minska smittspridning. Göran Stiernstedt är direktör på SKL:s avdelning för vård och omsorg.
– Vaccination är det i särklass viktigaste för att minska smittspridningen.
– Dessutom får man ta lite eget ansvar, tillägger Göran Striernstedt apropå diskussionen om de anställdas kostnad för att stanna hemma den första sjukdagen.

Förra veckan krävde TCO en tillfällig lagändring så att alla oklarheter försvinner och sjuka kan gå hem utan ekonomiskt bortfall. Lärarförbundet krävde igår att regeringen ger klartecken på att arbetsgivare kan slopa karensdagen.
LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist tycker att det är självklart att karensdagen ska bort under svininfluensan.
– Vi tycker att karensdagens ska bort totalt, den drabbar våra medlemmar hårt, en karensdag motsvarar 20 procent av den genomsnittlige LO-medlemmens matbudget.
Diskussionen om karensdagen är välkommen, men Ulla Lindqvist påpekar samtidigt hur viktig klass är när man ska höras i debatten.
– Helt plötsligt när medelklassen också drabbas av karensdagen, då slår diskussionen brett, säger Ulla Lindqvist.