Vänsterpartiet har tagit fram ett antal förslag i vad de kallar ett ”recept för en jämställd ekonomi”.
På dagens arbetsmarknad har kvinnor oftare visstidsanställningar, de arbetar oftare deltid och de har i genomsnitt lägre löner än männen.
Idag arbetar fyra av tio kvinnor deltid, en stor del av dem gör det ofrivilligt.

Vänsterpartiet vill införa en lagstiftning om rätt till heltid om inte fack och arbetsgivare kommer överens avtalsvägen. Nästa avtalsrörelse avgörs 2010.
Måste parterna komma överens i nästa års avtalsrörelse innan lagstiftning blir alternativet – eller kan de skjuta på det?
– Jag tror inte att man kan vänta så mycket längre. Vi har väntat länge nog. Nästa års avtalsrörelse blir oerhört väsentlig, och det här måste ske i samarbete och i samtal med de fackliga organisationerna, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet.

För att få till fler fasta tillsvidareanställningar vill de införa en differentierad arbetsgivaravgift. Det betyder att det skulle bli dyrare för arbetsgivare att anställa på visstid än i en tillsvidareanställning.
– Det skulle skicka signaler att man från samhällets sida ser trygga anställningar som det som borde vara norm. Plus att människor får bättre förutsättningar på sina arbetsplatser. Sedan är det förstås ett sätt att försöka få arbetsgivarna att erbjuda fasta och trygga jobb genom att göra det kostsamt för dem med otrygga anställningar, säger Ulla Andersson.

Regeringen har infört en begränsning på 75 dagar i a-kassan för deltidsarbetslösa. Den regeln vill Vänsterpartiet ta bort.
Problemet är att Socialdemokraterna – som Vänsterpartiet ska skapa en gemensam valplattform med tillsammans med Miljöpartiet – i sina budgetförslag inte vill ta bort deltidsbegränsningen utan endast utöka den till 100 dagar.
Skulle ni gå med på att behålla deltidsregeln i ett gemensamt valmanifest 2010?
– Vi vill ju inte ha den formen av begränsning, så vi får sätta oss och diskutera det. För oss är det väsentligt att de deltidsarbetande kvinnorna har möjlighet till en trygghet. Ett sätt att komma överens kan vara om vi är eniga om en garanterad rätt till heltid. Kommer vi dit så spelar en sådan begränsning i a-kassan inte längre så stor roll.

Vänsterpartiet vill också garantera alla rätt till barnomsorg också under obekväm arbetstid. De vill att underhållsstödet, som kan betalas ut till ensamstående föräldrar, höjs och knyts till basbeloppet.
– I ett första steg vill vi höja underhållsstödet med 200 kronor i månaden, det har vi finansierat i vårt budgetförslag. Sedan vill vi att man räknar upp underhållsstödet varje år precis som man gör med vissa andra ersättningar, som till exempel pensioner. Idag görs inte det vilket betyder att summan urholkas för varje år.

Andra förslag i Vänsterpartiets rapport handlar om att individualisera föräldraförsäkringen och att slopa vårdnadsbidraget, jämställdhetsbonusen samt skatteavdraget på hushållsnära tjänster.