Den vilda löken
har blommat över
och sått sina frön
för att trygga
återväxten….
Den vissnade i
trygghet därom

Stormigt hav
sjunger visan om
”tingeling, tingeling,
ack det gör väl
ingenting…”

Kramiz från en genomblåst Gunnel.
Inte en enda tanke finnes kvar
ty öronen äro rengjorda och fina.