I helgen lurar vi på att hyra bil och resa ut på någon dagstur. Bara någon timme från New York finns fina stränder, orörd natur och gamla småstäder med historisk bebyggelse.
Sannolikt går turen någon dag till Long Island och Sagamore Hill där den amerikanske presidenten Theodore  Roosevelt huserade. Amerikanerna brukar ha lika goda kunskaper om sina gamla presidenter som bristande kunskap om en del skeenden i omvärlden.

Min egen favorit bland presidenterna är en annan Roosevelt, FDR, som var president mellan 1933 och 1945. Han försökte motverka depressionen med att bygga upp välfärden i USA och sätta igång stora investeringar. Dessutom ledde han USA under det andra världskrigets kamp mot fascismen.
Kanske borde vår egen borgerliga regering studera FDR. Årets underskott i statsfinanserna beräknas bli 201 miljarder. En av de snabbast ökande kostnaderna är den för arbetslösheten. Det dukade bord i statsfinanserna som den förra regeringen, som hade samarbetat om budgetarna med v och mp, lämnade efter sig kommer snart att vara både länsat och rensat. Trots detta planeras nya skattesänkningar.

Det är inte onaturligt att staten har budgetunderskott i en djup ekonomisk kris. Det är till och med bra och nödvändigt förutsatt att pengarna används till investeringar, stimulerad efterfrågan och åtgärder för att hålla folk i arbete. I så fall används underskottet för att motverka nedgången och öka skatteintäkterna nu och på sikt. Problemet är att regeringen inte gör något av detta.
Istället beror underskottet på ofinansierade skattesänkningar, höga kostnader för arbetslöshet och fallande skatteintäkter. Det är en oansvarig och orättvis politik. Allt tyder på att regeringen misslyckas såväl med statsfinanserna som med jobben och välfärden. Dit har den stela och ideologiskt drivna borgerliga politiken tagit Sverige.