Lena uppmanar alla inom facket att rösta den 20 september.
– Jag hoppas att alla kommunalare som har kyrkotillhörighet går och röstar på politiker som är insatta i arbetsmarknadens lagar och avtal. Ställ politikerna mot väggen innan valet, efter är det för sent. Vi anställda och förtroendevalda inom kyrkan behöver stöd och hjälp.
– Det är för tyst kring kyrkovalet och för lite debatt, anser Lena.

Men är det inte meningslöst att rösta in politiker vars beslut folk inte märker av?
– Nej, inte alls, svarar Lena. För alla dessa 1000-tals som är anställda inom kyrkan har politikerna det yttersta ansvaret. Och i många församlingar i landet är det si och så med den psykosociala arbetsmiljön beroende på att chefer saknar kunskap.
– Många kyrkopolitiker uppfattar sig inte som arbetsgivare. I det socialdemokratiska valmanifestet finns det en punkt om att göra kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats.

Hur är det med ekonomin i kyrkan? Har krisen kommit även dit?
– Nej inte ännu riktigt, först om ett par tre år 2011 – 2012. Då har också den skattebefrielse som kyrkan haft för sin egendom försvunnit. Då kan det bli kärvt för många församlingar att få ekonomin att gå ihop.
Själv arbetar Lena inom kyrkans barnomsorgsverksamhet i Norrköping. Det är bara en av de yrkesgrupper som finns vid sidan av kyrkogårdsarbetare och vaktmästare.

Kyrkovalet – så röstar du

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är 16 år eller äldre har fått ett röstkort med posten.
Kan du inte rösta den 20 september, kan du förtidsrösta mellan den 7-16 september på en expedition (pastors- eller församlingsexpedition) var som helst i landet.  
Dessutom finns möjligheten att brevrösta. Hämta brevröstningspaket hos pastors- eller församlingsexpeditionen. Brevrösten måste vara framme hos stiftet senast den 16 september. Röstkortet ska skickas med brevet. Samma brevröstningspaket används också för budröstning.
Det är tre eller fyra val som ska göras, beroende på kyrkans lokala organisation. En nyhet vid detta val är att man kan personrösta och därmed kryssa för upp till tre personer på valsedeln.
Vid senaste valet till kyrkan, så var valdeltagandet 12 procent, det innebär att om du röstar, får din röst väldigt stark genomslagskraft – din röst har aldrig varit värd mer.