Alla bussföretag som uppfyller vissa krav ska få köra linjetrafik. De gör bara en trafikanmälan. Det ska bädda för många fler aktörer än dem som nu finns.
Som det är idag upphandlas kollektivtrafiken av Länstrafiken och bussbolagen lägger anbud.
En utredning föreslår ny lagstiftning som går ut på att sätta resenärerna i centrum. De ska påverka utbudet.
– Resenärerna ska i större utsträckning kunna välja sin resa utifrån olika kvalitets-, service- och prisnivåer, säger utredaren Ulf Lundin. Enligt honom är de privata företagen bättre på det än det offentliga.
I varje län ska det finnas en lokalt ansvarig myndighet för kollektivtrafiken, som ska kunna ingripa på marknaden. Precis som i Storbritannien kan linjer som inte är lönsamma bli något för samhället att ta hand om.

På torsdag anordnar Kommunal och SEKO en konferens om vilka följderna kan bli, med inbjudna gäster från fackförbund i Storbritannien.
Bortsett från i London och Nordirland har kollektivtrafiken i Storbritannien varit ute på den fria marknaden sedan slutet av 80-talet (London lägger ut sin kollektivtrafik på entreprenad som man hittills gjort i Sverige).
KA skrev redan 1995 om vad som hände i Darlington i norra England. När det var som värst stod det femton bussar på rad, som gick samma turer. Ett av bolagen, Stagecoach, körde passagerarna gratis på samma tid som det kommunala bolaget, vilket fick lägga ner sin verksamhet.
80 procent av kollektivtrafiken sker numera på den fria marknaden utan offentliga bidrag.
Samhället får också ta hand om olönsamma linjer.
Kommersiella operatörer väljer att fokusera sig på mer lönsamma rutter och överlämnar de mindre lönsamma till offentliga sektorn att klara av.

Fem stora bussbolag dominerar med tre fjärdedelar av marknaden. På fackförbundet Unite säger Graham Stevenson i en telefonintervju:
– Vi har aldrig velat ha privata bussbolag på marknaden, utan vill att trafiken ska vara i offentlig regi. Vi anser att det är ett naturligt monopol.
Han säger att han skrattade när det påstods att en massa småbolag skulle kunna konkurrera.
– Över de här tjugo åren har bussbolagen blivit större och större, speciellt i mitten på 90-talet.
Fem stora bolag delar upp marknaden mellan sig, som imperier. Småbolagen har inte kapital eller den kompetens som krävs, de blir utsålda.

Utredningen om ny kollektivtrafiklag har tillsatts av infrastrukturminister Åsa Torstensson (C). Den lämnade ett delbetänkande i april. Den är nu ute på remiss till 114 remissinstanser. Kommunal finns inte med men kommer att lämna ett särskilt svar.
Den nya kollektivtrafiklagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Övergången till ett öppnare marknadstillträde ska enligt förslaget genomföras successivt.