NÄR MAMMOR DÖR DÅ FÖRLORAR MAN ETT AV VÄDERSTRECKEN!

DÅ FÖRLORAR MAN VARTANNAT ANDETAG.
DÅ FORLORAR MAN EN GLÄNTA!

NÄR MAMMOR DÖR, VÄXER DET SLY ÖVERALLT!