Syftet med ”projekt vikarier” var att informera om lagar och avtal för dem med tidsbegränsade anställningar.
Sedan 2002 är det lag på att ingen med korttidsanställningar får missgynnas jämfört med tillsvidareanställda.

Kommunal i Sörmland har under perioden träffat 1 500 vikarier, många av dem kände inte till vilka rättigheter de har.
– De kom till våra informationsmöten och sa, ”har vi verkligen rätt till allt det där”, berättar Fornedal för KA.
Facket träffade också arbetsgivare och de var oftast välvilligt inställda till att rätta felen.
– De berodde oftast på dålig kunskap. Nu känner vi att vi har alla med oss. Vikarier med fel lön och förmåner beror oftast på att de är unga och oerfarna och inte vet sina rättigheter.

AnneCatrine Fornedal berättar att en följd av Kommunals information är närmare 300 nya medlemmar och att cirka 200 av dem ville utbilda sig fackligt.
– Nu har också andra avdelningar i Kommunal blivit intresserade av vårt vikarieprojekt och vill ta efter, säger hon.