Guillermo Arrigas har lyckats fånga det oskyddade och mänskliga. Genom fem personer får vi se hur det förflutna har en förmåga att kopplas samman med nutiden. Ödet har sin roll, och de beslut vi gör tidigare i livet avspeglar sig senare i vuxen ålder.

Vi tas på ett lugnt och skickligt sätt fram och tillbaka igenom tiden och det är inte för än filmen är slut som man börjar fundera på vad som egentligen hände. En film som lämnar avtryck.